•  
 •  

montáž
technologických zariadení

Po rokoch, v ktorých naša spoločnosť pôsobila prevažne v Českej republike sme naše aktivity presunuli aj na Slovensko. V súčasnej dobe disponujeme kapacitami a schopnosťami, ktoré ponúkajú našim zákazníkom výrobu, montáž výrobných a skladových hál, ich zateplovanie tepelnoizolačným a protipožiarnym materiálom a v neposlednom rade aj s komplexným technologickým vybavením.

Komplexná dodávka a montáž

Spoločnosť FACHMANN s.r.o. Košice vznikla v roku 24.10.1996 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Košice I. 

Počas existencie našej spoločnosti na trhu sme získali rozsiahle skúsenosti od riešenia komplexných investičných projektov až po individuálne zákazky malého rozsahu. Každému zákazníkovi ponúkame individuálny prístup tak, aby boli splnené všetky jeho požiadavky a očakávania. Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby overené časom. Našim najdôležitejším zákazníkom je spokojný a verný zákazník.

Boxy
Boxy
Boxy
 

Naša ponuka

Fachmann, s.r.o.
 • výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • montáž potrubných rozvodov
 • komplexná dodávka a montáž technológie fontán
 • výroba a montáž výrobných a skladových hál
 • výroba a montáž mraziarenských boxov
 • zatepľovanie budov a oceľových konštrukcií obkladaním
 • tepelnoizolačnými a protipožiarnymi materiálmi ( napr. sendvičové panely)
 • montáž komplexného technologického vybavenia budov, skladov, výrobných zariadení
 • vodoinštalatérske a kúrenárske práce
 • zámočnícke práce
 • izolatérske práce
 • stavebná činnosť
 • montáž solárnych kolektorov
 • murárske práce
 • izolatérstvo